Βιβλιογραφία

Βιβλιογραφία

Ακολουθεί η πλήρης λίστα όλων των πρωτότυπων βιβλίων (μυθιστορήματα και ανθολογίες) που έχουν κυκλοφορήσει σχετικά με τον κόσμο των Forgotten Realms. Τα έργα είναι καταχωρημένα ανά σειρά.

All rights reserved by WotC

Moonshae trilogy [Douglas Niles]

 • Darkwalker on Moonshae (1987)
 • Black Wizards (1988)
 • Darkwell (1989)

 

Icewind Dale trilogy [R.A. Salvatore]

Shandril’s Saga [Ed Greenwood]

 • Spellfire (1988)
 • Crown of Fire (1994)
 • Hand of Fire (2002)

 

The Finder’s Stone trilogy [Kate Novak, Jeff Grubb]

 • Azure Bonds (1988)
 • The Wyvern’s Spur (1990)
 • Song of the Saurials (1991)

 

Avatar series

 • Shadowdale [Scott Ciencin] (1989)
 • Tantras [Scott Ciencin] (1989)
 • Waterdeep [Troy Denning] (1989)
 • Prince of Lies [James Lowder] (1993)
 • Crucible: The Trial of Cyric the Mad [Troy Denning] (1998)

 

The Pools trilogy

 • Pool of Radiance [James Ward, Jane Cooper Hong] (1989)
 • Pools of Darkness [James Ward, Anne K. Brown] (1992)
 • Pool of Twilight [James Ward, Anne K. Brown] (1993)

 

Maztica trilogy [Douglas Niles]

 • Ironhelm (1990)
 • Viperhand (1990)
 • Feathered Dragon (1991)

 

The Empires trilogy

 • Horselords [David Cook] (1990)
 • Dragonwall [Troy Denning] (1990)
 • Crusade [James Lowder] (1991)

 

The Dark Elf trilogy [R.A. Salvatore]

 

The Harpers series

(Η συγκεκριμένη σειρά περιέχει και βιβλία της σειράς Songs & Swords της Elaine Cunningham, η οποία αναγράφεται και πιο κάτω.)

 • The Parched Sea [Troy Denning] (1991)
 • Elfshadow-Songs & Swords 1 [Elaine Cunningham] (1991)
 • Red Magic [Jean Rabe] (1991)
 • The Night Parade [Scott Ciencin] (1992)
 • The Ring of Winter [James Lowder] (1992)
 • Crypt of the Shadowking [Mark Anthony] (1993)
 • Soldiers of Ice [David Cook] (1993)
 • Elfsong-Songs & Swords 2 [Elaine Cunningham] (1994)
 • Crown of Fire [Ed Greenwood] (1994)
 • Masquerades [Kate Novak, Jeff Grubb] (1995)
 • Curse of the Shadowmage [Mark Anthony] (1995)
 • The Veiled Dragon [Troy Denning] (1996)
 • Silver Shadows-Songs & Swords 3 [Elaine Cunningham] (1996)
 • Stormlight [Ed Greenwood] (1996)
 • Finder’s Bane-The Lost Gods trilogy Book 1 [Kate Novak, Jeff Grubb] (1997)
 • Thornhold-Songs & Swords 4 [Elaine Cunningham] (1998)

 

Songs & Swords series [Elaine Cunningham]

 • Elfshadow (1991)
 • Elfsong (1994)
 • Silver Shadows (1996)
 • Thornhold (1998)
 • The Dream Spheres (1999)

 

Cloakmaster Cycle

(Η συγκεκριμένη σειρά διαδραματίζεται και στον κόσμο του Spelljammer)

 • Beyond the Moons [David Cook] (1991)
 • Into the Void [Nigel Findley] (1991)
 • The Maelstorm’s Eye [Roger E. Moore] (1992)
 • The Radiant Dragon [Elaine Cunningham] (1992)
 • The Broken Sphere [Nigel Findley] (1993)
 • The Ultimate Helm [Russ T. Howard] (1993)

 

The Cleric Quintet [R.A. Salvatore]

 

Druidhome trilogy [Douglas Niles]

 • Prophet of Moonshae (1992)
 • The Coral Kingdom (1992)
 • The Druid Queen (1993)

 

Legacy of the Drow series [R.A. Salvatore]

 

All rights reserved by WotC

The Twilight Giants series [Troy Denning]

 • The Ogre’s Pact (1994)
 • The Giant Among Us (1995)
 • The Titan of Twilight (1995)

 

Elminster series [Ed Greenwood]

 • Elminster: The Making of a Mage (1994)
 • Elminster in Myth Drannor (1997)
 • The Temptation of Elminster (1998)
 • Elminster in Hell (2001)
 • Elminster’s Daughter (2004)

 

The Shadow of the Avatar trilogy [Ed Greenwood]

 • Shadows of Doom (1995)
 • Cloak of Shadows (1995)
 • All Shadows Fled (1995)
 • The Nobles series
 • King Pinch [David Cook] (1995)
 • War in Tethyr [Victor Milán] (1995)
 • Escape from Undermountain [Mark Anthony] (1996)
 • The Mage in the Iron Mask [Brian Thomsen] (1996)
 • The Council of Blades [Paul Kidd] (1997)
 • The Simbul’s Gift [Lynn Abbey] (1997)

 

Starlight & Shadows series [Elaine Cunningham]

 • Daughter of the Drow (1995)
 • Tangled Webs (1996)
 • Windwalker (2003)

 

Mystery series

 • Murder in Cormyr [Chet Williamson] (1996)
 • Murder in Tarsis [John Maddox Roberts] (1996)
 • Murder in Halruaa [Richard Meyers] (1996)

 

Netheril trilogy [Clayton Emery]

 • Sword Play (1996)
 • Dangerous Games (1996)
 • Mortal Consequences (1998)

 

The Cormyr Saga

 • Cormyr: A Novel [Ed Greenwood, Jeff Grubb] (1996)
 • Beyond the High Road [Troy Denning] (1999)
 • Death of the Dragon [Ed Greenwood, Troy Denning] (2000)

 

The Lost Gods trilogy

(Η συγκεκριμένη σειρά διαδραματίζεται και στον κόσμο του Dragonlance)

 • Finder’s Bane [Kate Novak, Jeff Grubb] (1997)
 • Fistandantilus Reborn [Douglas Niles] (1997)
 • Tymora’s Luck [Kate Novak, Jeff Grubb] (1997)

 

Double Diamond Triangle Saga

 • The Abduction [J. Robert King] (1998)
 • The Paladins [James Ward, David Wise] (1998)
 • The Mercenaries [Ed Greenwood] (1998)
 • Errand of Mercy [Roger E. Moore] (1998)
 • An Opportunity for Profit [Dave Gross] (1998)
 • Conspiracy [J. Robert King] (1998)
 • Uneasy Alliances [David Cook, Peter Archer] (1998)
 • Easy Betrayals [Richard Baker] (1998)
 • The Diamond [J. Robert King, Ed Greenwood] (1998)
All rights reserved by WotC

Lost Empires series

 • The Lost Library of Cormanthyr [Mel Odom] (1998)
 • Faces of Deception [Troy Denning] (1998)
 • Star of Cursrah [Clayton Emery] (1999)
 • The Nether Scroll [Lynn Abbey] (2000)

 

Paths of Darkness [R.A. Salvatore]

(Στην παρούσα σειρά υπήρχε και το βιβλίο Δούλος του Σκήπτρου, το οποίο αργότερα έγινε το πρώτο μέρος της τριλογίας Sellswords )

 

The Threat from the Sea trilogy [Mel Odom]

 • Rising Tide (1999)
 • Under Fallen Stars (1999)
 • The Sea Devil’s Eye (2000)

 

Baldur’s Gate trilogy

 • Baldur’s Gate [Philip Athans] (1999)
 • Baldur’s Gate II: Shadows of Amn [Philip Athans] (2000)
 • Baldur’s Gate II: Throne of Bhaal [Drew Karpyshyn] (2001)

 

Counselors & Kings trilogy [Elaine Cunningham]

 • The Magehound (2000)
 • The Floodgate (2001)
 • The Wizardwar (2002)

 

Sembia: Gateway to the Realms series

 • The Halls of Stormweather [Ανθολογία] (2000)
 • Shadow’s Witness [Paul S. Kemp] (2000)
 • The Shattered Mask [Richard Lee Byers] (2001)
 • Black Wolf [Dave Gross] (2001)
 • Heirs of Prophecy [Lisa Smedman] (2002)
 • Sands of the Soul [Voronica Whitney-Robinson] (2002)
 • Lord of Stormweather [Dave Gross] (2003)

 

The Sellswords [R.A. Salvatore]

 

The Cities series

 • The City of Ravens [Richard Baker] (2000)
 • Temple Hill [Drew Karpyshyn] (2001)
 • The Jewel of Turmish [Mel Odom] (2002)
 • The City of Splendors: A Waterdeep Novel [Ed Greenwood, Elaine Cunningham] (2005)

 

Return of the Archwizards trilogy [Troy Denning]

 • The Summoning (2001)
 • The Siege (2001)
 • The Sorcerer (2002)

 

War of the Spider Queen

 

The Hunter’s Blades trilogy [R.A. Salvatore]

 

The Rogues series

 • The Alabaster Staff [Edward Bolme] (2003)
 • The Black Bouquet [Richard Lee Byers] (2003)
 • The Crimson Gold [Voronica Whitney-Robinson] (2003)
 • The Yellow Silk [Don Bassingthwaite] (2004)

 

The Erevis Cale trilogy [Paul S. Kemp]

 • Twilight Falling (2003)
 • Dawn of Night (2004)
 • Midnight’s Mask (2005)

 

Scions of Arrabar trilogy [Thomas M. Reid]

 • The Sapphire Crescent (2003)
 • The Ruby Guardian (2004)
 • The Emerald Scepter (2005)

 

House of Serpents trilogy [Lisa Smedman]

 • Venom’s Taste (2004)
 • Viper’s Kiss (2005)
 • Vanity’s Brood (2006)

 

The Year of Rogue Dragons [Richard Lee Byers]

 • The Rage (2004)
 • The Rite (2005)
 • The Ruin (2006)

 

The Priests series

 • Lady of Poison [Bruce R. Cordell] (2004)
 • Mistress of the Night [Don Bassingthwaite, Dave Fross] (2004)
 • Maiden of Pain [Kameron M. Franklin] (2005)
 • Queen of the Depths [Richard Lee Byers] (2005)

 

The Last Mythal trilogy [Richard Baker]

 • Forsaken House (2004)
 • Farthest Reach (2004)
 • Final Gate (2006)

 

The Fighters series

 • Master of Chains [Jess Lebow] (2005)
 • Ghostwalker [Erik Scott de Bie] (2005)
 • Son of Thunder [Murray J.D. Leeder] (2006)
 • Bladesinger [Keith Francis Strohm] (2006)

 

Watercourse trilogy [Philip Athans]

 • Whisper of Weaves (2005)
 • Lies of Light (2006)
 • Scream of Stone (2007)

 

The Wizards series

 • Blackstaff [Steven E. Schend] (2006)
 • Bloodwalk [James P. Davis] (2006)
 • Darkvision [Bruce R. Cordell] (2006)
 • Frostfell [Mark Sehestedt] (2006)

 

The Knights of Myth Drannor trilogy [Ed Greenwood]

 • Swords of Eveningstar (2006)
 • Swords of Dragonfire (2007)
 • The Sword Never Sleeps (2008)

 

The Twilight War trilogy [Paul S. Kemp]

 • Shadowbred (2006)
 • Shadowstorm (2007)
 • Shadowrealm (2008)

 

The Lady Penitent trilogy [Lisa Smedman]

 • Sacrifice of the Widow (2007)
 • Storm of the Dead (2007)
 • Ascendancy of the Last (2008)

 

The Dungeons series

 • Depths of Madness [Erik Scott de Bie] (2007)
 • The Howling Delve [Jaleigh Johnson] (2007)
 • Stardeep [Bruce R. Cordell] (2007)
 • Crypt of the Moaning Diamond [Rodemary Jones] (2007)

 

The Haunted Lands trilogy [Richard Lee Byers]

The Empyrean Odyssey [Thomas M. Reid]

 • The Gossamer Plain (2007)
 • The Fractured Sky (2008)
 • The Crystal Mountain (2009)

 

Transitions trilogy [R.A. Salvatore]

 

The Citadels series

 • Neversfall [Ed Gentry] (2007)
 • Obsidian Ridge [Jess Lebow] (2008)
 • The Shield of Weeping Ghosts [James P. Davis] (2008)
 • Sentinelspire [Mark Sehestedt] (2008)

 

Blades of the Moonsea trilogy [Richard Baker]

 • Swordmage (2008)
 • Corsair (2009)
 • Avenger (2010)

 

Waterdeep series

 • Blackstaff Tower [Steven E. Schend] (2008)
 • Mistshore [Jaleigh Johnson] (2008)
 • Downshadow [Erik Scott de Bie] (2009)
 • City of the Dead [Rosemary Jones] (2009)
 • The God Catcher [Erin M. Evans] (2010)
 • Circle of Skulls [James P. Davis] (2010)

 

Abolethic Sovereignty trilogy [Bruce R. Cordell]

 • Plague of Spells (2008)
 • City of Torment (2009)
 • Key of Stars (2010)

 

The Wilds series

 • The Fanged Crown [Jenna Helland] (2009)
 • The Restless Shore [James P. Davis] (2009)
 • The Edge of Chaos [Jak Koke] (2009)
 • Wrath of the Blue Lady [Mel Odom] (2009)

 

Shadowbane trilogy [Erik Scott de Bie]

 • Downshadow (2009)
 • Shadowbane (2011)
 • Eye of Justice (2012)

 

Stone of Tymora trilogy [R.A. Salvatore, Geno Salvatore]

 • The Stowaway (2008)
 • The Shadowmask (2009)
 • The Sentinels (2010)

 

Chosen of Nendawen trilogy [Mark Sehestedt]

 • The Fall of Highwatch (2009)
 • Hand of the Hunter (2010)
 • Cry of the Ghost Wolf (2011)

 

Abyssal Plague (Various)

 • The Gates of Madness [James Wyatt] (2010)
 • The Mark of Nerath [Bill Slavicsek] (2010)
 • The Temple of The Yellow Skulls [Don Bassingthwaite] (2011)
 • Oath of Vigilance [James Wyatt] (2011)
 • Sword of the Gods [Bruce R. Cordell] (2011)
 • Under The Crimson Sun (διαδραματίζεται στο Dark Sun) [Keith R.A. DeCandido] (2011)
 • The Eye of The Chained God [Don Bassingthwaite] (2012)

 

Brotherhood of the Griffon quintet [Richard Lee Byers]

 • The Captive Flame (2010)
 • Whisper of Venom (2010)
 • The Spectral Blaze (2011)
 • Τhe Masked Witches (2012)
 • Prophet of the Dead (2013)

 

Unbroken Chain [Jaleigh Johnson]

 • Unbroken Chain (2010)
 • Unbroken Chain: The Darker Road (2011)

 

Sage of Shadowdale trilogy [Ed Greenwood]

 • Elminster Must Die (2010)
 • Bury Elminster Deep (2011)
 • Elminster Enraged (2012)

 

The Neverwinter Saga [R.A. Salvatore]

 

Sword of the Gods [Bruce R. Cordell]

 • Sword of the Gods (2011)
 • Sword of the Gods: Spinner of Lies (2012)

 

Brimstone Angels series [Erin M. Evans]

 • Brimstone Angels (2011)
 • Lesser Evils (2012)
 • The Adversary (2013)
 • Fire in the Blood (2014)
 • Ashes of the Tyrant (2015)
 • The Devil You Know (2016)

 

The Sundering series

 • The Companions [R.A. Salvatore] (2013)
 • The Godborn [Paul S. Kemp] (2013)
 • The Adversary [Erin M. Evans] (2013)
 • The Reaver [Richard Lee Byers] (2014)
 • The Sentinel [Troy Denning] (2014)
 • The Herald [Ed Greenwood] (2014)

 

Companions Codex [R.A. Salvatore]

 

Homecoming trilogy [R.A. Salvatore]

 

Generations trilogy [R.A. Salvatore]

 • Timeless (2018)
 • Boundless (2019)
 • Relentless (2020)

 

Εκτός σειράς

 • Once Around the Realms [Brian Thomsen] (1995)
 • Evermeet: Island of Elves [Elaine Cunningham] (1998)
 • The Shadow Stone [Richard Baker] (1998)
 • The Glass Prison [Monte Cook] (1999)
 • Silverfall: Stories of the Seven Sisters [Ed Greenwood] (1999)
 • Pool of Radiance: Ruins of Myth Drannor [Carrie Bebris] (2001)
 • Sandstorm [Christopher Rowe] (2011)
 • Dawnbringer [Samantha Henderson] (2011)
 • Cold Steel and Secrets [Rosemary Jones] (2011)
 • Venom in Her Veins [Tim Pratt] (2012)
 • The Rose of Sarifal [Paulina Claiborne] (2012)
 • Prince of Ravens [Richard Baker] (2012)
 • If Ever They Happened Upon My Lair [R.A. Salvatore] (2012)
 • The Gilded Rune [Lisa Smedman] (2012)
 • Spider and Stone [Jaleigh Johnson] (2012)
 • Spellstorm [Ed Greenwood] (2015)
 • Death Masks [Ed Greenwood] (2016)

Ανθολογίες

 • Realms of Valor (1993)
 • Realms of Infamy (1994)
 • Realms of Magic (1995)
 • Realms of the Underdark (1996)
 • Realms of the Arcane (1997)
 • Realms of Mystery (1998)
 • Realms of the Deep (2000)
 • The Halls of Stormweather (2000)Realms of Shadow (2002)
 • Τhe Best of the Realms (2003)
 • Realms of the Dragons (2004)
 • Realms of the Dragons II (2005)
 • The Best of the Realms II [Ed Greenwood] (2005-πρόκειται για συλλογή διηγημάτων κι όχι για ανθολογία)
 • Realms of the Elves (2006)
 • The Best of the Realms III [Elaine Cunningham] (2007-πρόκειται για συλλογή διηγημάτων κι όχι για ανθολογία)
 • Realms of War (2008)
 • Realms of the Dead (2010)
 • Untold Adventures (2011)
 • The Collected Stories: The Legend of Drizzt Anthology [R.A. Salvatore]

(2011-πρόκειται για συλλογή διηγημάτων κι όχι για ανθολογία). Προσοχή γιατί υπάρχει κι η σειρά The Legend of Drizzt, που αποτελεί επανακυκλοφορία δημοφιλών τίτλων από νουβέλες του R.A. Salvatore οι οποίες προέρχονται από τις σειρές The Dark Elf Trilogy, The Icewind Dale Trilogy, Legacy of the Drow, Paths of Darkness, The Hunter’s Blades Trilogy κ.λπ)

 

 

 

 

 

 

 

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.